Vigtig information til alle beboere

Kære alle beboere i Alberts Have

Sara har været i dialog med juristerne i KAB og juristernes klare anbefaling er, at forslaget om udvidelse af terrasserne også skal afklares med kommunen såvel som opsætning af overdække til cykler mv.

Bestyrelsen anbefaler derfor IKKE at foretage en terrasseudvidelse, etablere overdækning eller lign. før vi ha drøftet forholdene med kommunen.

Med venlig hilsen

Allan Laumann

Formand for afdelingsbestyrelsen

Alberts Have

Forårsoprydning!

Hej Alle Beboere

På afdelingsmødet blev det enstemmigt vedtaget, at vi skulle rydde op på vores fællesområder.

Derfor indbydes I nu til at bruge et par timer i fællesskab søndag den 22/5 2016 kl. 10:00 – 12:00

Vi mødes på P-pladsen ved gård 2 (containeren).

Vi håber at se mange af jer.

Mange hilsner

Bestyrelsen

NU er det tid – tilmelding til arbejdsudvalgene!

Hej Alle beboere.

Tak til alle jer der mødte frem i onsdags, som lovet på mødet udsender vi nu en “tilmeldingsmail”, så du kan tilmelde dig det arbejdsudvalg, som du brænder for.
Følgende arbejdsudvalg blev vedtaget på afdelingsmødet:
1. Områdeudvalg – står for pasningen af fællesområderne (både sommer og vinter)
Arbejdsopgaver: planlægning af ren- og vedligeholdelse (herunder snerydning) af alle fællesområder (stier, p-plads og grønne områder), f.eks. turnusordning hos alle beboere. Der udvælges en talsmand for udvalget, som er bestyrelsens kontaktperson. alle oplæg og arbejdsopgaver godkendes af bestyrelsen og afdelingsmødet. (arbejder tæt sammen med legepladsudvalget)
2. Skraldeudvalg – står for vedligeholdelse af affaldsøerne
Arbejdsopgaver: planlægning af turnusordning for vedligeholdelse af fælles affaldsøer og storskraldsrum. Der vælges en talsmand for udvalget, som er  bestyrelsens kontaktperson. alle oplæg og arbejdsopgaver godkendes af bestyrelsen og afdelingsmødet.
3. Legepladsudvalg – står for opførelse af legeplads/boldbane m.v.
Arbejdsopgaver: planlægning og indhentning af tilbud om oprettelse af legepladser og andre aktive/rekreative muligheder for beboerne i AH. Der udvælges en talsmand for udvalget, som er bestyrelsens kontaktperson. alle oplæg og arbejdsopgaver godkendes af bestyrelsen og afdelingsmødet. (arbejder tæt sammen med områdeudvalget).
4. Festudvalg – arrangere fester, som f.eks. fastelavnsfest, sommerfest, julefest m.v.
Arbejdsopgaver: Arrangere forskellige fællesfester/sammenkomster, f.eks. Fastelavn, sommerfest og julesammenkomst. Der vælges en talsmand for udvalget, som er bestyrelsens kontaktperson. alle oplæg og arbejdsopgaver godkendes af bestyrelsen og afdelingsmødet.
5. Håndværkerudvalg – afhjælper ved småfejl – eller anbefaler tilkaldelse af håndværker
Arbejdsopgaver: Yder hjælp til selvhjælp! Lettere fejlfinding – afhjælpe beboerne med lettere opgaver. Kan evt. identificere om der skal rekvireres en betalt håndværker. Der udvælges en talsmand for udvalget, som er bestyrelsens kontaktperson. Bestyrelsen godkender og tilkalder evt. håndværker.
Du tilmelder dig ved at besvare den mail bestyrelsen udsendte d. 23. april, skriv i emnefeltet hvilket udvalg du ønsker at tilmelde dig OG HUSK at skrive navn og husnummer i mailen.
Frist for tilmelding er onsdag den 4. maj 2016. Alle der har tilmeldt sig indenfor fristen, indkaldes herefter til infomøde med bestyrelsen, vedr. arbejdsudvalget.
Der kræves ingen særlige evner for at kunne tilmelde sig udvalgene nr. 1 – 4. Men til håndværkerudvalget, nr. 5, er uddannede håndværkere eller “gør-det-selv”-m/k’ere at foretrække, da du skal kunne yde hjælp til selvhjælp til de øvrige beboere.

Mange hilsner

Bestyrelsen 🙂

Indkaldelse til afdelingsmøde d. 20. april

Kære alle beboere

Så er det allerede tid til at indkalde til nyt afdelingsmøde.

Denne gang skal vi have besluttet vores husorden, haveregulativ, regler om husdyrhold og diverse arbejdsudvalg.

Bestyrelsens forslag til husorden, haveregulativ og tillæg til husorden om husdyrhold er vedlagt indkaldelsen.

Vi håber at se mange af jer.

Mange hilsner
Bestyrelsen i Alberts Have

Haveregulativ – udkast
Husdyrhold – 2 dyr frit valg under udarbejdelse
Indkaldelse til afdelingsmøde 200416
Ny husorden – udkast

Mødet foregår d. 20. april kl. 18.30-21.30 i Herstedlund Skoles Kantine

Ekstraordinært afdelingsmøde

Hej Alle,

Der er desværre sket det, at det først udmeldte lokale (kantine på Herstedvester Skole) alligevel ikke var ledigt den 8. marts 2016.

Derfor har vi fundet et nyt sted at holde vores møde.

Vi mødes fortsat den 8. marts 2016 kl. 18:30 – 21:00 nu på Herstedlund Skoles Kantine.

Vi beklager ulejligheden.

Afdelingsbestyrelsen i Alberts Have

Se mere om mødet under fanen: Alberts Have – Bestyrelse.

Opdatering af hjemmeside

Hej alle

Jeg har nu opdateret hjemmesiden, så der kommer til at ligge referater og udmeldinger fra bestyrelsen. Det må siges at være det vigtigste lige nu. Hvis I har holdninger til hvad der skal ligge her på siden eller indlæg i nogle af kategorierne, så sig til – jeg uploader og redigerer gerne.

Jeg kan kontaktes på ulletved@gmail.com – og naturligvis i nr. 14 🙂

Mange hilsner
Marie

Kære naboer

Jeg har lavet denne hjemmeside/blog, hvor vi kan dele nyttige informationer, kommentere på hændelser og nyheder, og have et online fælleskab.

Efter det åbne hus i går og den efterfølgende køkkenfremvisnings-snak på Hotel Scandic i Hvidovre, blev det ret tydeligt, at mange ikke har fået informationer om de ting der foregår på Facebook – ganske simpelt fordi de ikke er på Facebook…

Det skal jo ikke være tvang, at få sig en profil, så derfor laver jeg nu dette site, som kan tilgås fuldstændig uden profil. Og hvor man også kan kommentere frit.

Her på siden har I mulighed for at være anonyme, men jeg vil appellere til, at I bruger jeres navne, så vi kan lære hinanden lidt at kende inden det bliver november. Desuden kan jeg også læse på Facebook-gruppen, at en del er blevet skuffede over størrelserne og indretningen af rækkehusene. Det er rigtig ærgerligt! Og endnu mere ærgerligt er det, at der nu også er en del der trækker sig fra projektet. Øv.

Min familie og jeg er stadig rigtig positive, og vi glæder os meget til at det bliver november. Vi ser frem til at lære jer alle at kende, og håber at møde en masse gode naboer!